prawo

  
~~„Celem rolnictwa ekologicznego na szczeblu produkcji rolnej, przetwórstwa, dystrybucji, jak też konsumpcji, jest utrzymanie i wzmacnianie zdrowotności ekosystemów i organizmów – od mikroorganizmów glebowych po człowieka. W szczególności, zadaniem rolnictwa ekologicznego jest produkcja pełnowartościowej żywności, co w efekcie przekłada się na profilaktykę zdrowotną oraz poczucie dobrostanu, mając to na względzie, rolnictwo ekologiczne unika stosowania nawozów, środków ochrony roślin, leków dla zwierząt i dodatków do żywności, które mogą mieć negatywny wpływ na szeroko rozumianą zdrowotność.” 

    - źródło cytatu powyżej: "Nowe rozporządzenie UE  w sprawie żywności ekologicznej i rolnictwa: (WE) nr 834/2007, Kontekst, ocena, interpretacja", Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego 
( IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements), Grupa Europejska,
 Bruksela 2009 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz